Prof. Dr. Willem van Rhenen

Prof. Dr. Willem van Rhenen

Prof. Dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij Executive Consultant en bedrijfsarts. Willem zijn werkzame leven begonnen als arts. Vanuit die functie heeft hij veel mensen met stress gerelateerde klachten behandeld. Sinds 2009 is hij ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid.

Sessies

 
Dr. Arjella van Scheppingen

Dr. Arjella van Scheppingen

Dr. Arjella van Scheppingen is een enthousiaste, gedreven onderzoeker en facilitator. Zij richt zich op het bevorderen van eigen regie en het activeren van mensen in arbeidssituaties. Vooral is zij geïnteresseerd in de vraag hoe mensen gemotiveerd en gestimuleerd (kunnen) worden om duurzaam actief te blijven participeren in hun werk of de maatschappij. Speciale focus in haar werk legt zij op de ‘werkzame elementen’, de triggers die bijdragen aan persoonlijk leiderschap en het activeren van (groepen van) mensen. Daarbij baseert ze zich op haar promotie onderzoek naar het bevorderen van zelfregulering en activeren van arbeidsorganisaties. Maar natuurlijk ook op haar praktijkervaring als adviseur en facilitator. Want de toepassing in de praktijk blijft voor haar toch het meest trekken!Dr. Arjella van Scheppingen, zelfstandig onderzoeker en facilitator vitale arbeidsorganisaties.

Sessies

 
Prof. dr. René ten Bos

Prof. dr. René ten Bos

Prof.dr. René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit. Sinds april 2017 is hij ‘Denker des Vaderlands’. Hij is de auteur van diverse boeken, waaronder ‘Bureaucratie is een inktvis’ (winnaar Socrates-wisselbeker voor het beste filosofieboek van dat jaar) en ‘Dwalen in het antropoceen’. René is tevens langjarig columnist voor Het Financieele Dagblad.

Sessies

 
Mathieu Weggeman

Mathieu Weggeman

Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie.

Sessies

 
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.